Vejkryds eller ej? – Parkeringskontrol Nord​ (læserbrev)

Vejkryds eller ej? – Parkeringskontrol Nord​ (læserbrev)

KLAGESAG over P-afgift løbenummer (anonymiseret)

Sent: Wednesday, September 18, 2019 1:49 PM

To: dbr@aalborg.dk

Subject: Klage over P-afgift (anonymiseret)

Hej Parkeringskontrol Nord.

Jeg fremsender herved en klage over den givne P-afgift løbenummer (anonymiseret) vedrørende min parkering på Sadolinsgade i Odense. Sadolinsgade er på dette sted en bred villavej, hvor min parkering er sket i østsiden mellem sidevejene: Jagtvej og Lahnsgade – og ikke til gene for nogen.

Begrundelsen er, at det ikke er tale om et vejkryds, men en privat indkørsel, som jeg har parkeret 5 meter fra. Der er desuden heller ingen færdsel på tværs af gaden. Færdselsloven omtaler kun vejkryds, hvor veje krydser hinanden, og her må der ikke holdes indenfor en afstand på 10 meter. Ved private indkørsler er ingen afstand nævnt, blot ikke være til gene for ind- og udkørsel.

Fotos vedhæftes.

Fra: Parkeringskontrol Nord <pnord@aalborg.dk>Dato: 18. september 2019 kl. 19.21.04 CEST
Vi bekræfter at have modtaget din mail.
Venlig hilsen
Parkeringskontrol Nord.

______________________________________________________________________________

Afgift nr. (anonymiseret)

Den 13.09.2019 blev der pålagt en parkeringsafgift i anledning af, at køretøj, med registreringsnummer (anonymiseret) blev fundet standset eller parkeret i strid med gældende bestemmelser.

De har gjort indsigelse mod afgiften.

Parkeringskontrol Nord, Aalborg Kommune har behandlet Deres indsigelse. Efter en konkret vurdering finder vi ikke grundlag for at annullere parkeringsafgiften og der er truffet en administrativ afgørelse om at fastholde parkeringsafgiften til betaling, da den er lovlig pålagt.

Der vil evt. blive fremsendt et nyt indbetalingskort til den registrerede ejer af køretøjet.

  1. oktober 2019.

Afslutning på afgifts-sagen:

Der var desværre ingen mulighed for at anke Aalborg Kommunes afgørelse til højere instans, og med udsigten til store udgifter til advokat m.v. valgte jeg at betale P-bøden på 510 kr.

Efter min mening er det røveri ved højlys dag, men desværre ingen anden myndighed at indbringe røveriet for.

Jeg talt med vores lokale medier, som har opgivet at skrive mere om Parkeringskontrol Nords aggressive fremfærd – ikke blot i Odense, men alle de andre steder på Fyn, hvor de udøver P-kontrol.

Fyns Politi må desværre også blot konstatere fakta, at Aalborg Kommune er en grådig modspiller i spillet om parkeringsbøder.

Trist udvikling som jeg håber, kan blive stoppet ved at det lokale politi igen får tid til udføre parkeringskontrollen i det fynske område, men Odense Kommune har også et ansvar overfor deres borgere.

Venlig hilsen

(anonymiseret)

Kan du lide denne artikel?

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på Linkdin
Del på Pinterest

Efterlad en kommentar

Læs mere