Regler om brug af handicapkort ved parkering

Regler om brug af handicapkort ved parkering

Der er mange regler der gælder ved brugen af et handicapkort, og det kan nogle gange være svært at overskue, hvordan disse gør sig gældende, og hvordan man egentlig gør i praksis. Derfor vil denne artikel give dig et godt indblik i, hvordan du sikre dig korrekt anvendelse af dit handicapkort, og derved undgår p-bøder.

Hvem kan bruge kortet?

Et handicapkort er knyttet til indehaveren og ikke et bestemt køretøj. Dette betyder, at hvis du som handicappet har fået et handicapkort, så kan du bruge det i hvilken som helst bil, da det er DIT og følger DIG og ikke dit køretøj

Placering af handicapkortet

Handicapkortet skal ligesom en parkeringsskive være synligt placeret i forruden. Der er en sag fra Højesteret (sagsnr. 109/2009), hvor det blev anerkendt at et handicapkort var fast monteret på solskærmen i forruden, så det var synligt ved parkering. Det kan dermed umiddelbart konkluderes herfra, at det ikke betyder så meget hvor i forruden handicapkortet er placeret, så længe det bare er synligt ved parkering. 

Hvad giver handicapkortet ikke dispensation for?

Et handicapkort giver som udgangspunkt dispensation eller udvidet rettigheder i en række tilfælde. Der er dog enkelte tilfælde, som handicapkortet ikke giver dispensation for, og disse vil blive oplistet nedenfor:

  • Et handicapkort kan ikke anvendes til at henstille et kørekort hvor der er standsningsforbud. Dette betyder, at selvom du er indehaver af et handicapkort, så er du underlagt det samme forbud i forhold til et standsningsforbud som alle andre bilister.
  • Et handicapkort dispensere ikke for brug af p-skive. Dette betyder, at selvom du er indehaver af et handicapkort, så skal der stadig befinde sig en p-skive i forruden af bilen, ligesom p-skiven skal anvendes når det er påkrævet. Ellers kan du risikere at få en parkeringsafgift.

Udenlandske kort

Udenlandske handicapkort kan bruge tilsvarende som danske handicapkort, hvis parkeringskortet er udstedt i et land der er medlem af EU. Der kan også anvendes udenlandsk handicapkort der ikke er udstedt af et EU-medlemsland, såfremt kortet er forsynet med det internationale kørestolssymbol.

Den eneste undtagelse herfra er, at en person med bopæl i Danmark ikke må anvende et handicapkort der er udstedt i udlandet, i et køretøj der er registreret i Danmark.

Udvidede parkeringstider med handicapkort

Angående reglerne om at der kan parkeres ubegrænset ved billetautomater, er det vigtigt at se på den pågældende kommunes egen bekendtgørelse, og finde reglerne herom. I nogle kommuner vil det være gratis at parkere sådanne steder med et handicapkort i bilen, mens det i andre kommuner vil kræve betaling af maksimumbeløb

Særlige kommunale regler

På nogle områder kan der være forskellige regler alt efter hvilken kommune man befinder sig i. Det ovenstående i denne artikel er regler der er generelt gældende i alle kommuner.

En særlig regel er eksempelvis i Københavns kommune, hvor man med handicapkort kan parkere gratis inden for p-zoner med betalingsparkering. Det er derfor en god idé at tjekke op på disse regler i ens egen kommune, såvel som i en anden, hvis man skal på ferie, besøg eller lignende. Det kan som udgangspunkt findes i den enkelte kommunes bekendtgørelse om standsning og parkering. En googlesøgning på ”den kommunale standsnings- og parkeringsbekendtgørelse” efterfulgt af den kommune hvis regler du ønsker at kende, burde lede dig frem til svaret.

Kan du lide denne artikel?

Del på facebook
Del på Facebook
Del på twitter
Del på Twitter
Del på linkedin
Del på Linkdin
Del på pinterest
Del på Pinterest

Efterlad en kommentar

Læs mere