Spørgsmål og svarJeg har en motorcykel, hvilke regler gælder for mig?
Jesper Tang HarpøthJesper Tang Harpøth Staff asked 2 år ago

Når du parkerer med din motorcykel, skal der som udgangspunkt parkeres på områder dedikeret til disse. Er der ikke dedikerede både/områder til motorcykler, skal der parkeres i de afmærkede både på parkeringspladsen. Findes der ikke afmærkede både på parkeringspladsen, skal der parkeres til mindst muligt gene for andre.

Hvis der er påkrævet brug af p-skive, gælder det også for motorcykler, medmindre andet fremgår af skiltningen. Kan man ikke efterleve kravet om p-skive, skal der parkeres et andet sted.

Hvis der er parkeres på pladser hvor betaling er påkrævet, skal der trækkes en p-billet, som er gældende for motorcykelparkering. Billetten skal ikke placeres på køretøjet, men du skal have den på dig, så du kan fremvise den på forespørgsel fra parkeringsvagten, som dokumentation for at parkeringen er betalt.

Som Motorcykellist er det ej heller tilladt at parkere, hvor der er skiltet med parkerings forbudt, i parkeringsbåse reserveret til andre, hvor p-bevis er påkrævet og du ikke har det, samt på handicappladser.

Disse regler er de umiddelbart gældende regler for parkering af motorcykler, men det er vigtigt altid at se på det opslåede skiltning på området, da der af disse kan fremgår andre gældende regler for parkering af motorcykler, på lige netop denne parkeringsplads.

Your Answer

7 + 3 =