Spørgsmål og svarJeg var ikke fører af køretøjet – køretøjet var udlånt til en anden?
Jesper Tang HarpøthJesper Tang Harpøth Staff asked 2 år ago

Hvis du har udlånt dit køretøj til en anden, der modtager en parkeringsafgift, vil afgiften som udgangspunkt blive faktureret til dig der ejer bilen. Ved henvendelse til parkeringsselskabet om, at det ikke er dig der var føre af køretøjet, vil parkeringsselskabet bede dig om at identificere føreren den pågældende dag og tidspunkt, hvor afgiften blev pålagt. Derudover vil de bede føreren om at rette henvendelse til dem, og erklære at vedkommende førte køretøjet og derfor er rette adressat til parkeringsafgiften.

Hvis du ikke kan påvise, at det var en anden der førte køretøjet som ovenfor beskrevet, så er udgangspunktet at parkeringsafgiften vil fastholde afgiften over for dig, da du som udgangspunkt vil blive anset som føre, når du står registreret som ejer af bilen.

Your Answer

4 + 15 =