Spørgsmål og svarHvad gør jeg hvis mit køretøj har været stjålet i tidsrummet for udstedelsen af kontrolgebyret?
Allan Sønderskov DarréAllan Sønderskov Darré Staff asked 3 år ago

Hvis køretøjet har været stjålet, og du i den forbindelse modtager en parkeringsafgift, skal du bevise overfor parkeringsselskabet at tyveriet har fundet sted. Dette kan du gøre på følgende måde:

Obs.: Bevisførelsen for, at køretøjet har været stjålet på tidspunkt for afgiftens udstedelse, skal som udgangspunkt gøres inden for tidsfristen for betaling af afgiften.

  1. Indsend en kopi af kvitteringen du har modtaget ved politianmeldelsen. Denne kvittering påviser tidspunktet for tyveriet, og kan dermed være med til at bekræfte, at køretøjet har været stjålet i tidsrummet for udstedelse af afgiften.
  2. Udover kvittering, skal du indsende navn, adresse, kontrolgebyrets løbenummer (kontrolafgiftsnummer), samt køretøjets registreringsnummer.

Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til politianmeldelsens journalnummer, da parkeringsselskabet ikke er vil kunne indhente de nødvendige oplysninger hos politiet.

Herefter vil parkeringsselskabet tage en vurdering af din sag, og give dig et skriftligt svar. Du er velkommen til at tage kontakt til os, også vil vi behandle sagen på vegne af dig.

Your Answer

7 + 10 =