Spørgsmål og svarHvad gør jeg, hvis jeg har et handicapkort i bilen, men alligevel har modtaget et kontrolgebyr?
Allan Sønderskov DarréAllan Sønderskov Darré Staff asked 3 år ago

Handicapkortet skal være synligt og let læseligt for kontrol i køretøjets frontruden, når parkeringsvagten foretager sin kontrol. Det indebærer at hele handicapkortets forside skal være synligt, læsbart og kontrollerbart.

Det fremgår bl.a. på EUROPARK at:
“Følgende er gældende på ALLE p-arealer:
Et handicapkort er i princippet ikke gældende på private p-arealer. Når der parkeres på privat område, skal de øvrige bestemmelser for p-arealet derfor efterleves, dvs. den til enhver tid opslåede skiltning på p-arealet. Det betyder at:

  • Ved parkering med et gyldigt handicapkort, er det tilladt at parkerer i handicapbåse, dvs. i en bås, hvor det fremgår af skiltningen at parkering er reserveret til handicappede og parkering kun tilladt med gyldigt handicapkort.
  • Ved parkering i handicapbåse, skal de øvrige regler på pladsen efterleves, medmindre det fremgår, at særlige regler er gældende for parkering i handicapbåsen. I så fald skal disse særlige regler for handicapbåsen efterleves.
  • Parkeres der i alm. bås, skal de gældende bestemmelser for p-arealet også efterleves, dvs. den til enhver tid opslåede skiltning på p-arealet, så som f.eks. betaling, indstilling af p-skive osv.

Parkeringsreglerne for handicapkort kan findes på Dansk Handicaporganisations hjemmeside

Your Answer

5 + 4 =