Spørgsmål og svarVores firmabil har været udlånt til en af vores ansatte, men vi ved ikke, hvem den pågældende person er?
Allan Sønderskov DarréAllan Sønderskov Darré Staff asked 3 år ago

Er bilen registreret til et firma, vil parkeringsselskabet fastholde kontrolgebyret overfor firmaet, medmindre der fremsendes en skriftlig erklæring om, at den ansatte på den pågældende dag og tidspunkt hvor kontrolgebyret blev pålagt, anvendte bilen i privat øjemed.

Denne erklæring kaldes en privaterklæring, og skal være udstedt af firmaet, underskrevet og med firmastempel, samt oplyse fulde navn og adresse på den pågældende medarbejder, der førte bilen i privat øjemed, da kontrolgebyret blev pålagt.

Hvis man som firma ikke ved hvem den pågældende person er, vil det umiddelbart ikke være muligt at imødekomme kravene til en privaterklæring. Da en privaterklæring er den eneste måde at afgive afgiften på, vil firmaet derfor hæfte for afgiften, da det ikke ville kunne bevises, at bilen blev brugt af en medarbejder uden for arbejdstiden. Det er derfor yderst vigtigt at man som firma med firmabiler, har godt styr på hvilken medarbejder der bruger hvilken bil hvornår og til hvad.

Your Answer

19 + 13 =