Spørgsmål og svarEr der lovhjemmel for, at et privat parkeringsselskab kan pålægge kontrolgebyrer?
Allan Sønderskov DarréAllan Sønderskov Darré Staff asked 3 år ago

Lovhjemlen for at der i nemmere bestemte tilfælde kan udstedes afgifter på private parkeringsområder, findes i færdselsloven § 122 c.

De private parkeringsselskaber arbejder dog ikke ud fra de samme regler som de offentlige. Det er praksis fastslået at offentligretlige regler om parkering ikke finder direkte anvendelse på private områder, og at man derfor ved parkering på private områder indgår det man på juridisk sprog kalder en “kvasi-aftale”.

En kvasi-aftale betyder, fordi indholdet på mange måder lever op til at være en aftale, men denne er dog indgået på en usædvanlig måde. Da der er krav til, at der på private områder er skiltet med betingelser for parkering ved indkørslen, anser man det som en accept af de skiltede vilkår, når man som bilist vælger at gøre brug af pladsen.

På private områder er der stort set altid skiltet med, at der kan pålægges et kontrolgebyr, såfremt der sker parkering i strid med de opslåede regler. Det følger derfor heraf, at der er tale om en aftaleretlig hjeml for pålæggelse af afgift, i aftalelovens §1.

Det er dermed ejeren af parkeringspladsen, der bestemmer, hvilke bestemmelser der skal være gældende for parkering på den pågældende plads.

  • Bemærk: fremgår der ingen særlige regler om handikapskilte, skal parkeringspladsens øvrige skiltede regler følges. Dette betyder, at parkeringen kan ske med gyldigt handikapkort og mod betaling, med gyldig p-tilladelse, mv.

Your Answer

15 + 15 =