Parkeringsafgift 30-knallert

Parkeringsafgift 30-knallert

Parkeringsklagenævnet sag 261

Parkeringsklagenævnet har truffet en vigtig afgørelse i denne sag, hvor de sidestiller en 30-knaller/scooter, med en “cykel med hjælpemotor”. Dette betyder, at parkeringsselskabet var tvunget til at annullere afgiften, fordi der ikke var parkeret med et “køretøj”.

Sagens faktum

Klager parkere på et område, hvor det fremgår af skiltningen, at:

“Kontrolafgift på kr. 750,- pålagt for overtrædelse af de skiltede vilkår om registrering af køretøjet eller med p-tilladelse.”

Klager har ikke købt en parkeringstilladelse, men vælger at stille sin scooter/knallert ved cykelstativerne.

Klager skriver, at:

“Der er tale om en lille knallert, dvs. knallert 30. Denne sidestilles med almindelig cykel. Parkering skete på den anden side af cykelparkering Parkeringen var ikke til gene for andre. en knallert er jf. politiet at betragte som en cykel, dvs. den skal køre på cykelstien og efterkomme samme regler som en cyklist. Dette betyder samtidigt at den ikke kan/må optage en bås der er forbeholdt andre køretøjer.”

Klager mener at fordi en knallert jf. færdselsloven sidestilles med en almindelig cykel, så har han ikke lov til at parkere i parkeringsbåsene sammen med de andre biler. Han mener ligeledes, at det har en betydning at parkeringen ikke er til gene for andre.

APCOA PARKERING A/S mener modsat, at:

“…at skiltningen klart anfører, at bestemmelserne omfatter ”alle køretøjer”, og klagers motordrevne køretøj, derfor også er omfattet af de skiltede bestemmelser…”

Parkeringsklagenævnets afgørelse

3 ud af 5 medlemmer, mener at:

“Efter ordlyden af skiltningen og indretningen af området med cykelstativ –og da køretøjet kan sidestilles med en cykelmed hjælpemotor–er det nærliggende at undtage køretøjet fra de skiltede parkeringsvilkår på området.

Herefter –og da klagerens forståelse af de skiltede vilkår har haft fornøden føje for sig –har køretøjet ikke været parkeret i strid med de skiltede vilkår, og kontrolafgiften er derfor ikke udstedt med rette.”

Parkeringsklagenævnets flertal sidestiller herved en knallert/scooter, med en cykel. Dette betyder, at parkanten ikke har parkeret i strid med de skiltede vilkår. Det er usikkert, om klager ville slippe for at skulle betale afgiften, hvis der ikke var opstillet et cykelstativ.

Vi anbefaler derfor, at hvis du har mulighed for at klage over en lignende afgift, hvis der er opstillet et cykelstativ og du har parkeret med en knallert. Du skal også læse skiltningen.  Parkeringsselskabet kan ændrer vilkårene til at knallerter også er omfattet af p-tilladelser.

Vores vurdering

Hvis du har fået en parkeringsafgift på baggrund af at du ikke har købt en parkeringsbillet til din knallert, så anbefaler vi dig altid at klage.

Hvad med motorcykel?

Hvis du ejer en motorcykel, så vil vi altid anbefale dig at betale for parkeringstiden. Vi kan se på tidligere domme fra parkeringsklagenævnet, at nedenstående formuleringen altid vil gælde for motorcykler:

”P-skive påbudt” og “Parkering kun tilladt med gyldigt P-bevis” gælder således for ethvert køretøj.”

Denne formulering er standard, og benyttes på de fleste parkeringsskilte.

Kan du lide denne artikel?

Del på facebook
Del på Facebook
Del på twitter
Del på Twitter
Del på linkedin
Del på Linkdin
Del på pinterest
Del på Pinterest

Efterlad en kommentar

Læs mere