Parkering udenfor bås – Kun opmærkning med én streg

Parkering udenfor bås – Kun opmærkning med én streg

Parkeringsklagenævnet – Sag 429.

Der er tale om en vigtig sag for parkanterne, hvor dommerne tegner en tydelig streg i sandet for hvornår der er tale om parkering udenfor bås, hvis parkeringsbåsen kun er afmærket med én hvid steg. Artiklen vil i nedenstående afsnit analysere de vigtige pointer fra dommene, så du er sikker på hvad dine rettigheder er.

Hvad er “opmærkning”?

Opmærkning skal forstås i forbindelse med parkering i bås. Parkeringsselskaberne skriver normalt “Parkerings kun tilladt i opmærkede båse”. Dette efterlader dog spørgsmålet om, hvornår en bås kan betegnes som opmærket.

Spørgsmålet er: Er der tale om en bås, hvis kun der er en hvid linje på den ene side af bilen, og f.eks. fortov/- eller en mur på den anden side?

Parkering udenfor bås

Sagen omhandler kort at der kun var opmærket på den ene side af den parkerede bil. Det fremgår af parkantens bemærkninger, at;

“Båsen var kun opmærket på den ene side, idet den anden side var et ”fortov”. Det skønnes ikke at parkeringen var til gene for andres ind-og udkørsel.”

Parkanten skriver endvidere, at:

“Jeg anser kontrolgebyret for utroligt nidkært og appellerer til sund fornuft, og gør i øvrigt opmærksom på, at der ca. 3-4 andre pladsen på parkeringsarealet, hvor der ikke er hvide striber på begge sider, f.eks. på en plads op mod en mur. Hvad er forskellen på en mur og et fortov?”  

Parkeringsselskabet skriver i deres svar, at:

“Bilen holder i indkørslen til p-pladsen og derfor er det ikke en p-bås.”

Parkeringsselskabet forholder sig ikke til parkantens spørgsmål, men skriver kort at bilen ikke holder i en opmærket bås. Man kan på baggrund af deres formulering konkludere, at selskabet mener at der skal være hvide opmærkninger på BEGGE sider af bilen.

Størstedelen af dommerne i parkeringsklagenævnet har heldigvis ikke samme holdning. Det fremgår, at 3 ud af 5 medlemmer mener at afgiften skal annulleres. Dette mener de på baggrund af, at:

“Køretøjet blev observeret af parkeringsvagten parkeret mellem afstribning til en bås på den ene side og brosten på den anden side.” … “Det sted, klageren har parkeret, fremstår som en p-bås, der på den ene side afgrænses af en linje og på den anden side en fysisk foranstaltning. Det samme gør sig gældende for andre båse på det pågældende område, ligesom det er en sædvanlig udformning af en p-bås i enden af en række.”

Konklusion

Parkeringsklagenævnets flertal slår en klar streg i sandet. Hvis der er en fysisk foranstaltning i form af en mur, eller et fortov på den anden side af den hvide streg i parkeringsbåsen, så vil dette også være et sted hvor du vil kunne parkere. Der skal dog tages forbehold. Parkeringsklagenævnet siger at, det er en “sædvanlig udformning af en p-bås i enden af en række”. Der kan herved konkluderes, at hvis den sidste parkeringsplades i rækken ser usædvanlig ud, så vil du muligvis få en afgift.

En god tommelfingerregel vil være, at hvis hjørnet på den anden side af den hvide streg er klart fysisk foranstaltning, og parkeringsbåsen ser “naturlig” ud, så vil du have mulighed for at klage over, at du fik en afgift for parkering udenfor bås.

Vi skal endvidere tilføje, at dommerne ikke var enige, og der var 2 som mente at afgiften var pålagt korrekt. Det kan derfor ske, at en lignende sag ikke vil få samme udfald, hvis bare 1 af dommerne skifter mening.

Kan du lide denne artikel?

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på Linkdin
Del på Pinterest

Efterlad en kommentar

Læs mere