Parkering udenfor bås – Manglende billeder

Parkering udenfor bås – Manglende billeder

Parkeringsklagenævnet – Sag 76.

Parkeringsklagenævnet tager i denne sag stilling til en almindelig sag vedrørende parkering udenfor bås. Det er dog den meget vigtige forskel, at parkeringsvagten har glemt at fotografere, at bilisten holder udenfor båsen. Vagten har taget billeder af bilen, men han har glemt også at tage billederne af dækkene, – hvilket er påkrævet hvis parkeringsselskabet skal bevise at du holder udenfor båsen.

Det fremgår af parkatens klage, at:

“…klager har, efter at have modtaget selskabets foto, rekonstrueret parkeringen (flere fotos). Med karosseriet i samme parkeringsposition kan på foto ses, at hjulene ikke er uden for markeringen”

Det fremgår her tydeligt, at parkeringsvagten var for hurtigt ude med bødeblokken. Dette er fordi at parkanten bliver nød til at rekonstruere parkeringen, på baggrund af at der ikke er billeder af selve stregerne set i forhold til bilen, i den opmærkede bås.

Parkeringsselskabets ansvar

Det vil altid være parkeringsselskabet ansvar at bevise, at du har parkeret på en måde som stider mod parkeringsreglerne. Dette inkludere, at de skal tage billeder af forseelsen, så de senere kan løfte bevisbyrden for, at de har ret til at opkræve penge fra dig. I denne sag har parkanten blevet nød til at trække selskabet i parkeringsklagenævnet, fordi de har fastholdt afgiften.

Sagen viser klart at du ikke skal lade dig slå ud, når du i første omgang får et afslag fra parkeringsselskabet. I dette tilfælde afviser de at annullere bøden, på trods af at de bryder deres hovedforpligtigelse, hvilket er at løfte bevisbyrden for at du har parkeret forkert.

Parkeringsklagenævnets afgørelse

3 ud af 5 medlemmer mener, at:

“Der er herved lagt væk på, at det netop er omtvistet, hvorvidt parkeringen skete inden for afstribningen på asfalten, og der er særligt lagt vægt på, at der ikke er billedmateriale, der viser køretøjets placering ift. afstribningen.”

Dommerne mener at det har afgørende betydning, at parkeringsselskabet ikke kan bevise, at parkanten har parkeret i strid med forbuddet om parking udenfor bås. Vi forstår ikke hvorfor sagen er kommet for parkeringsklagenævnet, idet det må stå klart for enhver, at parkeringsselskabet skal tage billeder, så de kan løfte bevisbyrden.

Det er endnu mere tankevækkende, at mindretallet finder, at:

“Indklagede har, efter mindretallets opfattelse ved servicemedarbejderens observation og de fotografier som servicemedarbejderen har optaget, i tilstrækkelig grad dokumenteret”

De vil fastholde afgiften, på trods af at billederne ikke dokumentere at parkanten holder uden for båsen. Vi kan desværre ikke se billedmaterialet, men vi kan på baggrund af flertallet vurdering, at billederne højst har vidst bilens karosseri, og ikke dækkene set i forhold til opmærkningen.

Dette er efter vores mening under al kritik, og strider mod princippet om at det er parkeringsselskabet som har bevisbyrden for, at afgiften er pålagt korrekt. Dog er vi så heldige, at flertallet opretholdte den almindelige retssikkerhed.

Konklusion

Det kan som udgangspunkt uomtvisteligt konkluderes, at parkeringsvagterne altid skal tage billeder af forseelsen. Vores vurdering er, at du altid skal klage hvis der mangler billedmateriale. Der skal dog tilføjes at parkeringsselskabet valgte at påklage afgørelsen til Byretten. Vi er dog overbevist om, uden at have set billedmaterialet, at parkanten også her vil vinde sagen.

Parkeringsselskabet er forpligtet til at give dig alle billeder parkeringsvagten har taget, så ved f.eks. Europark, så skal du bare i din klage skrive;

“Til rette vedkommende,

Jeg vil gerne bede om alt materiale, herunder billedmateriale, der er blevet taget af den pågældende parkeringsvagt. Jeg forventer at parkeringsafgiften bliver sat i bero, mens jeg venter på materialet.”

Du klager til Europark her: https://europark.dk/henvendelse/. Du skal være opmærksom på at Europark kun tillader dig at skrive en klage på 250 tegn. Dette er under al kritik, men du kan dog komme udenom denne begrænsning, hvis du gemmer din klage som en PDF, og uploader den under din klage på deres hjemmeside.

Kan du lide denne artikel?

Del på facebook
Del på Facebook
Del på twitter
Del på Twitter
Del på linkedin
Del på Linkdin
Del på pinterest
Del på Pinterest

Efterlad en kommentar

Læs mere