Hvad er konduite?

Hvad er konduite?

Konduite er beskrevet i ordbogen, som; ”Evne til at gøre det rigtige og opføre sig korrekt og høfligt i en given (vanskelig) situation”

Ved konduite for offentlige parkeringsvagter, skal det forstås som en opfordring til vagterne om at tage en vurdering af, hvornår det er nødvendigt at pålægge en parkeringsafgift. Grundlaget herfor er blandt andet, at det i lovgivningsmæssige sammenhæng er formuleret således, at der kan gives parkeringsafgifter – hvilket modsat betyder, at der ikke altid skal pålægges en afgift, hvis der er forhold der taler imod det. Dette skal også ses i lyset af, at parkeringsvagterne bliver vejledt om, at parkeringsafgifter skal pålægges på et sikkert grundlag.

Konduite i praksis

Her kan ses eksempler, givet til parkeringsvagterne, på hvornår der bør udvises konduite:

  • Køretøjet holder ganske lidt uden for parkeringsbås

Her er tale om tilfælde, hvor du har parkeret din bil i parkeringsbås, men forholdende har gjort parkeringen besværlig, så du holder med få centimeter af hjulet, ud over båsens streger. Hvis du har fået en parkeringsbøde i dette tilfælde, vil du med henvisning til parkeringsvagtens udvisning af konduite (eller mangel på samme) kunne argumentere for, at du ikke skal pålægges en unødig parkeringsbøde.

  • Køretøjet er hensat med meget lille del på fortov, eller lignende.

Dette eksempel er lignende det der ses ovenfor. Her er tale om tilfælde hvor man holder med få centimeter af bilen på fortov, eller lignende. Her bør parkeringsvagten også udvise konduite, da det vil være unødigt at pålægge en parkeringsbøde, da en så lille del af bilen på f.eks. fortovet, vil være uden gene for andre.

  • Betalingsperioden eller den begrænsede tidsperiode er overskredet med ganske få minutter.

Du har parkeret et sted hvor du har skulle betale, og du har eksempelvis betalt for to timer – eller, du har parkeret et sted med to timers parkering, hvor du har indstillet din p-skive. Af den ene eller anden årsag bliver du få minutter forsinket, og idet du ankommer til din bil, ser du en parkeringsbøde i din forrude. Her vil du med henvisning til konduite (eller mangel på samme), kunne argumentere for, at parkeringsbøden skal annulleres eller tilbagebetales, da det vil være unødigt at pålægge en parkeringsbøde på grund af få minutters overskridelse af tidsperioden.

Det svære skøn

Kort og godt, bliver parkeringsvagterne vejledt i konduite, så borgerne ikke pålægges unødige parkeringsbøder. Dette betyder, at konduite i mange tilfælde kan bruges som argument for, at en bøde skal annulleres eller tilbagebetales.

Men selvom de umiddelbart virker lige til, så giver disse eksempler en masser spørgsmål og anledninger til at foretage skøn. Dette gælder f.eks. i tilfælde som nævnt ovenfor, hvor det vil være i strid med konduite, at pålægge en parkeringsbøde for overtrædelse af betalingsperioden i få minutter – hvad er få minutter? Er det 2 minutter eller 5 minutter, eller måske mere? Det er her vi kommer ind i billedet, og kan med vores erfaring samt viden om domspraksis mv. på området, argumentere bedst muligt for din sag.

Kan du lide denne artikel?

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på Linkdin
Del på Pinterest

Efterlad en kommentar

Læs mere