Hvad er forsigtighedsprincippet?

Hvad er forsigtighedsprincippet?

Forsigtighedsprincippet er et princip parkeringsvagten skal holde for øje, fordi det i færdselsloven er bestemt, at der kan gives en parkeringsbøde. Parkeringsvagten behøver derfor ikke udstede en parkeringsbøde. Forsigtighedsprincippet udspringer endvidere af konduite, som du kan læse mere om her

At der kan pålægges en afgift følger af færdselslovens § 121, der har følgende ordlyd: “Politiet kan pålægge afgift for overtrædelse af…” Muligheden for at overdrage denne kompetence fra politiet til særlige parkeringskontrollører, findes i færdselslovens § 122. 

Det uanvendelige princip

Forsigtighedsprincippet er en form for samlebetegnelse det anvendes til det skøn/den konkrete vurdering, som parkeringsvagten skal
foretage i hver enkelt sag. Dette betyder også, at forsigtighedsprincippet ikke er retligt gældende, hvorfor du som borger ikke kan påberåbe dig princippet i forbindelse med en retlig prøvelse.

Dette betyder, at hvis man vælger at klage over sin parkeringsafgift, så kan man ikke bruge forsigtighedsprincippet som argument for, at parkeringsbøden skal annulleres eller tilbagebetales. Princippet er ej heller noget parkeringsvagterne er forpligtet til at følge. Det er i Københavns Kommunes Vejledning i Udførelse af parkeringsafgift formuleret således, at korrekt anvendelse af forsigtighedsprincippet bør medføre, at parkeringsvagterne ikke bevæger sig ind i gråzoneområder, når de kontrollere parkerede køretøjer. 

Forsigtighedsprincippet er dermed et meget kringlet begreb, da vagterne ikke er forpligtet til at følge det, men følgeligt bliver opfordret til det, ligesom det ikke er et anvendeligt argument for bilister der er utilfredse med en parkeringsafgift. 

Hvem har gavn af princippet?

Det giver på sin vis god mening, at princippet ikke er retligt bindende, da hensigten er, at det aldrig vil kunne være et problem (Hvis vagten er i tvivl, skal man ikke pålægge en afgift). Man ser også ofte i sagerne anlagt ved Byretten og Landsret, at der bliver taget meget højde for parkeringsvagtens udtalelse, og man stoler meget på disse, hvis parkeringsvagten kan huske sagen. Det virker umiddelbart som om, at Princippet mere er til for at minde parkeringsvagten om, at denne skal foretage en konkret vurdering ved hver enkelt kontrol, end det egentlig skal have en reel effekt på pålæggelsen af afgifter. Princippet er dermed til brug for vagten og kan i nogle tilfælde være til borgerens fordel, men princippet er ikke anvendeligt for borgeren såfremt der skulle forekomme en tvist om parkeringsafgiftens gyldighed.

Kan du lide denne artikel?

Del på facebook
Del på Facebook
Del på twitter
Del på Twitter
Del på linkedin
Del på Linkdin
Del på pinterest
Del på Pinterest

Efterlad en kommentar

Læs mere