Hvad er 10 meter reglen?

Hvad er 10 meter reglen?

Vi har flere gange modtaget spørgsmålet “hvad er 10-meter-reglen, og hvordan overholder jeg den.” Reglen er generelt nem at huske og overholde, når man kender til måden hvorpå parkeringsvagten opmåler denne. Der er ligeledes et smuthul i loven som gør, at du nogle gange på trods af at have modtaget en parkeringsafgift på grundlag af en overtrædelse af 10-meter-reglen, alligevel kan slippe for at betale. 

10-meter reglen er generelt den parkeringsforseelse som flest bilister får parkeringsafgifter for. 10 meter reglen betyder at du skal parkere mere end 10 meter væk fra et vejkryds. Et vejkryds er to veje som krydser hinanden. Et vejkryds kan f.eks. være et T-kryds, og det er lige meget om begge veje fortsætter på begge sider af krydset. Det er også lige meget om krydset er signalreguleret.

 

Du kan herunder se hvordan man opmåler 10 meter fra vejkrydset

Hvad er 10 meter reglen?

Reglen er reguleres i færdselslovens § 29, stk. 1, nr. 2, hvoraf det fremgår af forarbejderne til loven at: 

“Der foreslås en præcisering af den såkaldte 10-meter-regel, således at det udtrykkeligt fremgår af bestemmelsen, at standsning og parkering ikke må ske i vejkryds eller inden for en afstand af 10 meter fra den tværgående kørebanes nærmeste kant eller – hvor kørebane og cykelsti udmunder sammen – fra cykelstiens nærmeste kant.”

Dette betyder, sammenholdt med ovenstående billede, at 10-meter-reglen bliver opmålt ved vejkrydsets nærmeste kant. 

Særligt trick vedrørende målereglerne

Det følger af reglen, at du skal holde over 10 meter fra vejkrydset. Kommunen har dog noget som kaldes en tolerancetærskel. Tolerancetærsklen er lavet fordi der er en fejlmargin forbundet med parkeringsvagternes opmåling, hvilket er til din fordel. I sager med 10-meter reglen er der en fast praksis for at anvende en tolerancetærskel på 1,20 meter. Det betyder, at et køretøj i praksis skal være placeret mindre end 8,80 meter fra et vejkryds, før der kan pålægges en afgift. For dig betyder det, at hvis din bil er blevet målt til at holde f.eks. 9-meter fra et vejkryds, så kan du klage over parkeringsafgiften og henvise til at tolerancetærsklen på 1,20 meter ikke er blevet overholdt.

Hvis du ikke selv vil stå med besværet, kan du kontakte os. Så overtager vi din sag og klager på dine vegne.

Kan du lide denne artikel?

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på Linkdin
Del på Pinterest

Efterlad en kommentar

Læs mere