Forskel på offentlig og privat parkering

Forskel på offentlig og privat parkering

Der ER forskel på om du har fået en privatretlig eller en offentligretlig parkeringsafgift

Der er stor forskel på, om du er blevet pålagt en offentligretlig parkeringsafgift eller en privatretlig kontrolafgift (eller -gebyr). Sommetider kan det være svært at finde ud af, hvem man skal henvende sig til og på hvilket grundlag, afgiften er udstedt. I praksis skelner man derfor mellem, om du har standset eller parkeret på et offentligt eller et privat parkeringsareal. Det afhænger således af, hvilken vejstatus det givende areal har, som der standses eller parkeres på. Her skal der skelnes mellem offentlige veje og private fællesveje over for helt private veje eller arealer.

Derudover er det heller ikke det samme retsgrundlag, afgifterne udstedes på. Området synes derfor ikke særlig transparent for den almene forbruger.

Vi har nedenfor forsøgt at koge det hele ned således, at du, som læser og forbruger, kan få en bedre forståelse for og af det bagvedliggende retsgrundlag for henholdsvis offentligretlige og privatretlige afgifter.

De offentlige parkeringsafgifter

Der er stor forskel på, om du er blevet pålagt en offentligretlig parkeringsafgift eller en privatretlig kontrolafgift (eller -gebyr). Sommetider kan det være svært at finde ud af, hvem man skal henvende sig til og på hvilket grundlag, afgiften er udstedt. I praksis skelner man derfor mellem, om du har standset eller parkeret på et offentligt eller et privat parkeringsareal. Det afhænger således af, hvilken vejstatus det givende areal har, som der standses eller parkeres på. Her skal der skelnes mellem offentlige veje og private fællesveje over for helt private veje eller arealer.

Derudover er det heller ikke det samme retsgrundlag, afgifterne udstedes på. Området synes derfor ikke særlig transparent for den almene forbruger.

Vi har nedenfor forsøgt at koge det hele ned således, at du, som læser og forbruger, kan få en bedre forståelse for og af det bagvedliggende retsgrundlag for henholdsvis offentligretlige og privatretlige afgifter.

De private kontrolafgifter (eller -gebyr)

Juridisk set er en privat pålagt kontrolafgift (eller -gebyr) en konventionalbod. Med dette menes, at to parter, herunder parkanten og den private grundejer, har aftalt et beløb, der skal betales, hvis et vilkår (en regel) overtrædes. Disse vilkår (regler) og dette beløb, skal stå på den skiltning, der er tydeligt opsat til indkørslen ved og på det private parkeringsareal.

På de private parkeringsarealer gælder den private ejendomsret, hvorfor området er reguleret af aftaleloven. De privatretlige kontrolafgifter er derfor ikke specifikt reguleret af færdselsloven, men udspringer af et privatretligt anliggende.

Ifølge den private ejendomsret, kan grundejeren af området selv bestemme, om han vil lade et privat parkeringsselskab administrere området. Parkeringsselskabets opgave er derved at føre opsyn med, at vilkårene (reglerne) overholdes og efterleves.

Skiltning som rettesnor

Måden hvorpå du kan finde ud af, om du er blevet pålagt en offentligretlig eller privatretlig parkerings- eller kontrolafgift (eller -gebyr), kan bedst forklares ved den skiltning, der er opsat ved indkørsel til og på området, hvor du har standset eller parkeret. Her sondres der mellem blå og hvide skilte over for sorte og hvide skilte.

Hvor de blå og hvide skilte fortæller bilisterne, at de er underlagt den offentligretlige parkeringskontrol og færdselslovens og bekendtgørelsernes bestemmelser, fortæller de sorte og hvide skilte, hvilket privat parkeringsselskab, der udfører parkeringskontrollen, og hvilke vilkår, du som parkant, skal være opmærksom på og indordne dig efter ved standsning og parkering på et privat område.

Hvis det stadig er uoverskueligt

Vi har erfaret, at det kan være utroligt svært og uoverskueligt at finde ud af, hvem man skal henvende sig til og hvordan man skal påklage en parkerings- eller kontrolafgift (eller -gebyr). På den baggrund har Jur Nordica forsøgt at gøre det mere spiseligt for dig, som ønsker at klage over en parkerings- eller kontrolafgift, hvad enten den er er af offentligretlig eller privatretlig karakter.

Du kan læse mere om offentligretlige- og privatretlige i vores artikler.  

Kan du lide denne artikel?

Del på facebook
Del på Facebook
Del på twitter
Del på Twitter
Del på linkedin
Del på Linkdin
Del på pinterest
Del på Pinterest

Efterlad en kommentar

Læs mere