parkering_forbudt_af-_og_p_l_sning_tillad

Af- og pålæsning

Hvad er reglerne for af- og pålæsning?

Det er vigtigt at kende reglerne for af- og pålæsning, da disse kan redde dig fra at skulle betale en parkeringsafgift. Det følger af hovedretningslinjerne, at der er tale om af- og pålæsning når:

1) Der er tale om tungt eller omfangsrigt gods, eller

2) varer, der selvom de ikke er tunge eller omfangsrige, udgør et led i en større udbringning, og

3) af- eller pålæsning skal foregå kontinuerligt.

Såfremt enten betingelse 1 eller 2 og betingelse 3 er opfyldt samtidig, vil der være tale om af- og pålæsning og dermed ikke om
parkering. Parkeringsvagten vil derfor ikke med rette kunne give dig en parkeringsafgift. Der behøver ikke være tale om erhvervskørsel, før der kan ske af- eller pålæsning.

Aflevering af tomme flasker og kasser i supermarkedet og afhentning af indkøbte varer af en vis størrelse, såsom møbler, fjernsyn mv., vil derfor efter omstændighederne blive anset for af- og pålæsning. Derimod vil der ikke være adgang til at handle, da af- og pålæsning i så fald ikke er sket kontinuerligt.

 

Hvad gør jeg hvis jeg har fået en parkeringsafgift, på trods af at jeg opfylder betingelserne om af- og pålæsning?

Du skal ikke betale parkeringsafgiften med det samme, hvis du har fået en parkeringsafgift mens du har været i gang med af- og
pålæsning. Af- og pålæsningen skal dog kunne 
dokumenteres efterfølgende, hvilket bl.a. kan gøres med kvitteringer. Du skal være opmærksom på at parkeringsselskabet kan spørge til hvorfor du ikke har fundet en parkeringsplads at foretage af- og pålæsning fra.

Din klage skal derfor indeholde:

·        Dokumentation for af- og pålæsningen ved f.eks. kvitteringer

·        Dokumentation for at af- og pålæsningen er sket kontinuerligt

Det antages, at dokumentationen for at kriteriet ”kontinuerligt” er opfyldt, kan være vidneudsagn.

del artiklen

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email

Herunder kan du finde flere artikler...

Sarah Christoffersen

Observationstid

Denne artikel er udarbejdet med udgangspunkt i reglerne om offentlig parkering. Observationstid er det tidsrum hvor parkeringsvagten skal observere køretøjet,

Læs mere »